Saltar a continguts

Creu Roja Sant Cugat - Rubí - Valldoreix

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Presentació

Creu Roja
Oficina Comarcal de Sant Cugat del Vallès - Rubí - Valldoreix

La Creu Roja és una Institució humanitària internacional que té com a objectiu millorar la qualitat de la vida de les persones, que potencia la igualtat, la solidaritat i la tolerància. El voluntariat i les persones sòcies fan possible atendre els col.lectius més vulnerables de la nostra societat.

Ser voluntari o voluntària de la Creu Roja significa oferir una part del vostre temps per participar en una activitat d'interès social dins el marc i els objectius de la Institució, amb la satisfacció de complir un compromís de solidaritat amb la comunitat. També significa tenir una actitud activa i participativa.

La decisió de ser voluntari o voluntària ha de ser lliure, resultat d'una reflexió personal i d'un desig de millorar la qualitat de vida de la societat en què vivim.